Thursday, Aug 6, 2020

صفحه نخست » جمهوری اسلامی کجا اهریمن است؟! اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی هم ناز و مامانی ست!؛ ف. م. سخن

C92BA646-7937-401D-9EF2-FEC56E2B1612.jpegدیدم اکبر گنجی مطلبی نوشته است بسیار ممتع و استدلالی، با عنوان «ایران اهریمنی کل خاورمیانه را ۱۲ دقیقه ای فتح خواهد کرد» و در آن مقدار زیادی به ریش امریکا خندیده که او با پروژه ی اهریمن سازی از «ایران» می خواهد صنعت اسلحه سازی اش را پر رونق نگه دارد.

من دیدم اکبر آقای گنجی بر خلاف مطالب گذشته اش که هر کدام به طول سخنرانی رفیق کاسترو بود و آدم باید چهار پنج روز کار و زندگی اش را می گذاشت تا آن ها را به اتمام برساند این بار موضوع را کوتاه نوشته، و به خاطر این کوتاه نوشتن نتوانسته خیلی از چیزهای مهم را بیان کند.

فکر کردم بد نیست من دنباله ی رشته ی کلام او را بگیرم و مطلب اش را کامل کنم.

ببینید عزیزان! موضوع اهریمن سازی از ایران، چند نکته ی مستتر در خود دارد که اول از همه باید به آن ها بپردازیم:
وقتی می گوییم اهریمن سازی از ایران، یعنی ایران اهریمن نیست و امریکای آدمخوار که اکبر آقا در درون معده ی آن زندگی می کند و حرف های دل اش را می زند، سعی دارد با دروغ و چاخان، آن را اهریمن جا بزند.

دوم این که این اهریمن سازی از «ایران» است نه از «جمهوری اسلامی». به عبارتی اکبر آقا جمهوری اسلامی را مساوی با ایران می گیرد.

خب حالا می خواهیم از زبان اکبر آقای گنجی به شما بگوییم که وقتی این جمهوری اسلامی که اتفاقا خود اکبر آقا را زده لت و پار کرده و او را به امریکا فراری داده، نه تنها اهریمن نیست بلکه خیلی هم ناز و مامانی ست!

مگر جمهوری اسلامی چه کرده که بخواهیم او را اهریمن بدانیم؟

-سفارت امریکا را اشغال کرده که نکرده.

-گروه های مخالف سیاسی اش را تار و مار کرده که نکرده.

-هزاران جوان مخالف خود را به مسلخ فرستاده که نفرستاده.

-جنگ هشت ساله را با دادن شعارهای مضحک، ادامه داده و هزار میلیارد دلار به قول رفسنجانی به باد داده که نداده.

-چند صد هزار جوان را در این جنگ به کشتن داده که نداده.

-مخالفان سیاسی خود را در خارج از کشور کشته که نکشته.

برخی از مخالفان خود را دست و پا بسته ربوده و به ایران برگردانده که بر نگردانده.

-دنیا را با حمایت از تروریست های اسلامی به آتش و خون کشیده که نکشیده.

-کشورهای آزاد شده از چنگال دیکتاتورها را با آشوب کشیدن مانع به دمکراسی رسیدن و بهره بردن از آزادی شان شده که نشده.

-کشور ما را مثل گراز های وحشی شخم زده و تمام دار و ندار ملت ایران را غارت کرده که نکرده...

این فهرست البته دراز تر از این هاست که اکبر آقای گنجی برای نشان دادن این که جمهوری اسلامی اهریمن نیست یادش رفته آن ها را بنویسد.

بنابراین تقصیر ها همه متوجه امریکای جنایتکار است که می خواهد با اهریمن سازی از جمهوری اسلامی، جیب کمپانی های اسلحه سازی اش را پر پول نگه دارد، و شما هم اگر حرفی برای زدن دارید مثل آدم آن را به گوش آقای گنجی برسانید که منتظر دریافت نظرهای سخته و سنجیده ی شما عزیزان است!Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com