Monday, Jan 11, 2021

صفحه نخست » دختر تاجر خودرو شوهرش را در خیابان دولت به گلوله بست

این ویدیو بازنشر داده شده است... رکنا - ظهر شنبه 9 اردیبهشت ماه سال جاری بود که صدای شلیک 3 گلوله در خیابان دولت تهران ماموران پلیس را در جریان یک سناریوی قتل قرار گرفتند و خیلی زود بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای امور جنایی برای تحقیقات ویژه همراه تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران در صحنه جنایت حاضر شدند.

ماموران با حضور در محل با جسد مردی 38 ساله روبرو شدند و دربررسی های ابتدایی مشخص شد که این مرد موسی نام دارد و اهل کشور عراق است.

در این مرحله ماموران پی بردند که تیراندازی مرگبار از سوی زن جوانی صورت گرفته است که با بررسی دوربین های مداربسته تصویر زن جوان به دست آمد و در ادامه ماموران پی بردند که این تیراندازی از سوی زن موسی صورت گرفته است. بدین ترتیب تیمی از ماموران به خانه مادربزرگ صفورا در منطقه قلهک رفتند و در این مرحله زن جوان در تماس مادربزرگش به خانه رفت و از سوی ماموران دستگیر شد. صفورا 24 ساله در همان تحقیقات ابتدایی به قتل شوهر عراقی اش اعتراف کرد و ماموران پی بردند این زن جوان دختر یکی از تاجرهای تهران است. صفورا پس از دستگیری انگیزه اش را به خاطر اختلاف هایی که با شوهر عراقی اش داشت اعلام کرد و پس از 8 روز این زن جوان در برابر بازپرس پرونده و ماموران صحنه قتل را بازسازی کرد.



Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com