Thursday, Feb 25, 2021

صفحه نخست » کولبر، رضا فرمند

Reza_Farmand.jpgکولبر یک باربر انسان است

و برخلاف قاطر،
سنگینی بار را
در هوش‌اش نیز احساس می‌کند
*
بی‌نانی، زندانی تودر توست که بندهایش
پُر از آرزوهای خسته‌ است
*
koulbar.jpgبی‌نانی، فرمان‌اش را از زیستن می‌گیرد
نه از قاعده و قانون
بی‌نانی، فرمان‌اش را از کودک و همسر می‌گیرد
نه از پلیس و مرزبان
*
بی‌نانی، ‌ یک مرگ برهنه است
بی‌نانی، یک آبروی برهنه است
بی‌نانی، یک سلاح برهنه است
*
گرسنگی به کوهستان می‌زند
به صخرستان می‌زند
چشم در چشم بوران‌ها
از گردنه‌های هول‌آور گذر می‌کند
تا نان‌اش را از لبه‌ی پرتگاه‌ها
و تیررسِ تیربا‌رها بردارد
*
کولبر یک باربر انسان است
و برخلاف قاطر،
سنگینی بار را
در حرمت‌اش نیز احساس می‌کند

*

*

*Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com