Thursday, Mar 4, 2021

صفحه نخست » اعتراض جوان شجاع کرجی و حمایت مردم شهر را به هم ریخت

arrest_030521.jpgظهر روز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ۹۹، شهروند معترض به وقایع بلوچستان در چهار راه طالقانی کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ویدئویی از صحنه اعتراض و بازداشت این شهروند در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد، مامورین نظامی و لباس شخصی پس از بازداشت با اعتراض مردم حاضر در صحنه روبرو شده اند با این حال پس از رهایی این شهروند توسط مردم، وی مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت می شود.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com