Sunday, May 2, 2021

صفحه نخست » سرکار گذاشتن خانوادگی بسکتبالیست آمریکایی و برادر دوقلویش خبرساز شد

twin_050221.jpgکلیپی از موسی عبدالعلیم بازیکن بسکتبالیست آمریکایی در هنگام ملاقات با برادر دوقلوی خود و سپس شوخی با پدرش که نزدیک به دو سال است او را ندیده! دوقلوها لباسشان را با هم عوض می‌کنند ... در چند لحظه اول پدر متوجه نمیشود! این کلیپ با استقبال زیاد کاربران شبکه‌های مجازی مواجه شد...Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com