Monday, May 3, 2021

صفحه نخست » محمدرضا تاجیک: فقط یک انقلاب می‌تواند یک انقلاب را نجات دهد

tajik_050321.jpgمحمدرضا تاجیک، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با «اعتمادآنلاین»:

وقتی انقلاب به وضعیت نمایشی دچار می‌شود، فقط یک انقلاب می‌تواند یک انقلاب را نجات دهد

ایرانِ امروز دچار بسیاری از امراض است از استسقا گرفته تا ‌هاری و بیماری‌های مختلف دیگر/ حرکت‌های رادیکال در پس و پشتش یک نوع فضای رادیکالی ایجاد می‌شود
محمدرضا تاجیک، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و استاد دانشگاه، گفت: وقتی انقلاب به وضعیت نمایشی دچار می‌شود، فقط یک انقلاب می‌تواند یک انقلاب را نجات دهد. به گفته او، ایرانِ امروز دچار بسیاری از امراض از استسقا گرفته تا ‌هاری و بیماری‌های مختلف دیگر است.

اعتمادآنلاین | محمدرضا تاجیک، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و استاد دانشگاه، در گفت‌وگوی ویدئویی با اعتمادآنلاین گفت: وقتی انقلاب به وضعیت نمایشی دچار می‌شود، فقط یک انقلاب می‌تواند یک انقلاب را نجات دهد. به گفته او، ایرانِ امروز دچار بسیاری از امراض از استسقا گرفته تا ‌هاری و بیماری‌های مختلف دیگر است.

بخش‌هایی از صحبت‌های او را در ادامه می‌خوانید:

- من شاید سوژه وفاداری نسبت به تکانه آغازین انقلاب هستم، اما در فردای بعد از انقلاب‌ها روز و روزگار دیگری است

- انقلاب‌ها از آغاز تا پیروزی یک روایت است، از پیروزی به بعد روایت دیگری است

- رخدادِ به نام انقلاب، نتوانست رژیم حقیقت خود را ایجاد کند

- وقتی انقلاب به وضعیت نمایشی دچار می‌شود، فقط یک انقلاب می‌تواند یک انقلاب را نجات دهد

- ایرانِ امروز دچار بسیاری از امراض از استسقا گرفته تا ‌هاری و بیماری‌های مختلف دیگر است

- حرکت‌های رادیکال در پس و پشتش یک نوع فضای رادیکالی ایجاد می‌شود

- ذهنیت جامعه ما طوری شکل گرفته است که بعضی‌ها حتی رنج فقر را فخر می‌دانند و از رنج طبیعتاً به یک معنا لذت می‌برند.

**مشروح این گفت‌وگو روز شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، منتشر خواهد شد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy