Thursday, May 13, 2021

صفحه نخست » دوستداران فلسطینیان عزیز و دشمنان ذاتی اسراییل به یک چیز توجه ندارند و آن این است که...؛ ف. م. سخن

E38AECF0-8993-4684-8F2F-BF888F05A898.jpeg... و آن این است که در این جهان پهناور، تنها یک کشور است که به خاطر حفظ موجودیت اش، در مقابل جمهوری اسلامی به طور تمام و کمال ایستاده و جدّا با آن مبارزه می کند!

آیا به این موضوع تا کنون فکر کرده اید؟

بعید به نظر می رسد فکر نکرده باشید ای هواداران فلسطین و دشمنان اسراییل!

آیا فکر کرده اید که کدام کشور از میان این صد و نود و خرده ای کشور جهان به طور طبیعی در کنار ما مخالفان صد در صدی حکومت نکبت قرار گرفته و به طور صد در صدی با این حکومت مبارزه می کند؟

قطعا فکر کرده اید.

من به یک چیز مطمئن هستم و با دیدن واکنش ها به موشک باران اسراییل توسط تروریست های حماس، به این چیز بیشتر معتقد شده ام:
کسانی که به هر شکل و صورتی به مظلومیت فلسطین و جنایت اسراییل و حق فلسطینیان به موشک باران اسراییل معتقدند، خواهان ماندگاری جمهوری اسلامی اند!

این ها شاید در حرف جمهوری اسلامی را نقد کنند یا با آن مخالفت کنند، اما حاضرند منافع ملی ما را که به سرنگونی این حکومت نکبت وابسته است، به نفع فلسطین و دشمنی با اسراییل فدا کنند.

کاری به این که فلسطینی ها و اصولا اعراب، دشمن ذاتی «ایران» و «ایرانی» هستند ندارم. نمی خواهم قصه ی حمایت آن ها را از صدام و عراق تکرار کنم. نمی خواهم از سربازِ صدام شدن آن ها چیزی بگویم. از ساختن بولوار و مجسمه سید شهدا عصر، صدام جنایتکار هم که به اندازه ی کافی صحبت شده است. بنابراین با این نوع استدلال ها در مقابل طرفداران ایرانی آن ها نمی ایستم.

9B73CFBB-AC1D-4052-BDC8-182E2F9B405A.png

فقط به کسانی که واقعا خواهان سرنگونی حکومت نکبت هستند این واقعیت آشکار را یک بار دیگر بازگو می کنم، که در این جهان پهناور که همه به فکر کار و کاسبی و معاملات تجاری و کسب سود و آسایش و رفاه خودشان هستند، تنها اسراییل است که امروز به طور طبیعی در کنار ما قرار دارد.

اگر اسراییل نباشد، تمام قوای حکومت نکبت که فعلا میان مبارزه ی او با ما و اسراییل تقسیم شده، به سمت ما ایرانیان متمرکز خواهد شد و خدا می داند بابت این تنها ماندن، چه فشارها و خسارت هایی به ما ایرانیان تحمیل خواهد شد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy