Saturday, Jun 19, 2021

صفحه نخست » آقایان اصلاح طلب حکومتی! حالا با ۲،۴۰۰،۰۰۰ رای بروید خودتان را در لجنزار حکومت اسلامی بیندازید و حسابی غلت بزنید!؛ ف. م. سخن

51AFA6A7-B3A5-4C56-82C7-B942CEF359A1.pngسید ابراهیم رییسی رییس جمهور شد.

تعداد آرایی که حسین شریعتمداری چند روز پیش با دقت بی نظیری پیش بینی کرده بود عینا اعلام شد.

به قول جناب دکتر نورالدین پیرموذن، وکیل سابق مجلس، کیهان، اخبار فردا را به طور دقیق منتشر می کند!

به گزارش «فارس»، ابراهیم رییسی ۶۲ درصد آرا را به خود اختصاص داده است که تعداد آن ۱۷،۸۰۰،۰۰ رای است.

ما را با تعداد آرای رییسی کاری نیست.

آن چه برای ما مهم است تعداد ۲،۴۰۰،۰۰۰ رای همتی ست که ۸ درصد آراست.

به عدد دقت کنید: دو میلیون و چهار صد هزار!

اصلاح طلبان حکومتی و دنبالچه های حقیر آنان در خارج از کشور، خودشان را در رسانه های گردن کلفت فارسی زبان خارج از کشور، و نیز رسانه های اینترنتی کشتند، تا مردم بروند به نامزد مورد نظر آن ها رای بدهند و این شد نتیجه اش!

این است وزن شما آقایان نامحترم!

این است وزن شما، به اضافه ی وزن سازمان های چپ کمونیست نمای سابق به اضافه ی وزن آقای فرخ نگهدار و وزن قلم زن های زور چپان شده به رسانه های آزاد مثل سهند ایرانمهر و دار و دسته ی لندنی ها و هیات های به راه افتاده توسط تاجزاده ها و فائزه ها!

حالا به ما می گویند پشیمان خواهید شد که به همتی رای ندادید!

جمع کنید این بساط پریشان گویی سخیف را!

مردم همین است که می بینید. نه من نه شما، در مقابل مردم به جان رسیده عددی نیستیم که حرف مان اثری در آن ها داشته باشد.

مردم ویروس مهلک حکومت را با پوست و گوشت و جان فرزندان خود حس کرده اند و بیمار شده اند و راه درمانی نمی یابند.

شما و همتی راه درمان هستید؟!

عجب قلماشیِ عظیمی!

بروید و در چهار سال پیش رو قطعات وجود متلاشی شده تان در این انتخابات را جمع کنید شاید ۴ سال بعد عددی شوید!Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy