Saturday, Jun 19, 2021

صفحه نخست » ناهمخوانی عجیب میان مجموع آرای نامزدها با رقم کل آراء؛ بیش‌از ۴۴۶هزار رای

کنگره ملی ایرانیان - رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی ساعتی پیش اعلام‌ کرد که دیروز در انتصابات ریاست‌جمهوری ۲۸میلیون و ۹۳۳هزار و چهارنفر رای داده‌اند اما اگر آرای چهارنامزد انتخابات و شمار آرای باطله را با هم جمع کنیم، برابر می‌‌شود با ۲۸میلیون و ۴۸۶هزار و ۴۶رای که ۴۴۶هزار و ۹۵۸رای کم‌ تر از رقم کل آرا است که رحمانی فضلی اعلام کرده است.

stats.jpgکل آرا ماخوذه ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر است؛ یعنی میزان مشارکت ۴۸.۸ درصد است؛

رئیسی با ۱۷.۹۲۶.۳۴۵ رای برنده انتخابات شد

آرا باطله: ۳.۷۲۶.۸۷۰ رای

رضایی ۳.۴۱۲.۷۱۲ رای

همتی: ۲.۴۲۷.۲۰۱ رای

قاضی زاده هاشمی: ۹۹۲.۹۱۸ رای

۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy