Monday, Jun 21, 2021

صفحه نخست » سنگ‌پراکنی مخالفان رای دادن به کسانی که برای رای دادن رفته‌‌اند در جیرفت

در شهرستان جیرفت در استان کرمان مخالفان حضور در انتخابات با آنهایی که برای رای دادن به یک حوزه انتخابیه رفته بودند درگیر شدند.

در شهرستان لامرد در استان فارس نیز بین دو گروه از حامیان نامزدهای شورای اسلامی شهر درگیری شد و طرفین به روی هم اسلحه کشیدند.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy