Friday, Jul 23, 2021

صفحه نخست » «ویدئوی تقطیع شده» در جمهوری اسلامی یعنی من کاری کرده ام و غلطی کرده ام ولی امروز می خواهم زیر ش بزنم!؛ ف. م. سخن

B2138342-36C4-4C12-AD78-BE94AA36DB63.pngجمهوری اسلامی، تحول بزرگی در بسیاری چیزها به وجود آورده است، از جمله در زبان شیرین فارسی!

در این نظام مقدس و راستگو، کلماتی اختراع شده است که از آن ها می توان معانی عجیب غریبی استخراج کرد.

مثلا واژه ی مستضعف که در زمان امام راحل به کوخ نشینان و کارگرانی که عرق شان مثل خون شهید بود اطلاق می شد در دوره ی آسد علی به حزب اللهی های طفل معصوم اطلاق شد که خودش رهبر آنان است.

حالا با این ظرائف اتیمولوژیکِ زبان شناسانه کاری نداریم و به آن ها نمی پردازیم.

طی سال گذشته، ویدئوهایی از مسوولان نازنین جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن ها این عزیزان حرف هایی می زدند که نشان می داد، این عزیزان واقعا مسوول بوده اند، البته مسوول گندکاری های حکومت!

بعد از انتشار این ویدئوها که مو لا درز ش نمی رفت چون حرف هایی بود که با تصویر همراه بود، مسوولان محترم که دیدند کارشان بد جوری ضایع و دست شان بد جوری روو شده است، عبارتی وارد زبان شیرین فارسی کردند که عبارت بود از:
«ویدئویی که از من پخش شده است، ویدئوی تقطیع شده ای ست» که ضد انقلاب برای تخریب من درست کرده است!»

پس «ویدئوی تقطیع شده» عبارت است از ویدئویی که دست مسوولان نا محترم را به واضح ترین شکل ممکن رو می کند و پته شان را به روی آب می ریزد.

من در اینجا وسط پرانتز به مسوولان امنیتی گرامی توصیه می کنم، یک گروه ترور یا ربایش سراغ کسی که ویدئوهای «حافظه ی تاریخی» را دست چین و منتشر می کند بفرستند تا او نتواند به عمل براندازانه ی انتشار ویدئوهای تقطیع شده بپردازد و مردم را نسبت به مسوولان جمهوری اسلامی بدبین نماید.

دیروز هم ویدئویی از جناب سردار خوشگله، یعنی سردار سعید محمد منتشر شد که در آن چگونگی گند زدن به آب خوزستان و از بین بردن منابع آبی توسط خودش را بیان می کرد.

امروز این سردار جیگر طلا، به فوریت بیانیه ای صادر فرمود که در مقدمه آن گفته شده است که این ویدئوی تقطیع شده در جهت تخریب ایشان منتشر شده و سردار خیلی خوب و ناز و قشنگ است و این حرف هایی که زده به خودش نمی چسبد!

ما هم این ویدئوی تقطیع شده را مجددا منتشر می کنیم تا مردم آگاه بفهمند که ویدئوی تقطیع شده یعنی چی و سردار گرامی چه بیاناتی «««نکرده است»»»! :)

بعد التحریر: امروز یک ویدئو از فرار رییس بیمه سلامت آستارا به صورت لخت و پتی از خانه ی زن شوهر دار منتشر شده که تصور می کنم این ویدئو هم تقطیع شده باشد و کل ماجرا چون نشان داده نشده، انتشار آن احتمالا به قصد تخریب این مسوول محترم و صنعت بیمه ایران بوده باشد!

ویدئوی تقطیع شده ی سردار سعید محمد در باره انتقال آب خوزستان:

ویدئوی تقطیع شده ی رییس بیمه سلامت آستارا موقع فرار از خانه ی زن شوهر دار:Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy