Thursday, Jul 29, 2021

صفحه نخست » شکارچی در دام شکار، گفت‌وگو با ایرج مصداقی در مورد چگونگی به تله افتادن حمید نوری

Mesdaghi.jpgکیفرخواست حمید نوری، از مسئولان سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۵ مرداد / ۲۷ ژوئیه به طور رسمی، به دادگاه استکهلم در سوئد تحویل داده شد.

تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه به این معنی است که برای نخستین بار یکی از متهمان به کشتار ۶۷ در دادگاهی محاکمه می‌شود.

حمید نوری، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی که متهم به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ ایران است، نزدیک به دو سال است که در سوئد در بازداشت به‌سر می‌برد.

ایرج مصداقی، زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر در گفت‌وگویی با سحر تحویلی در مورد چگونگی به تله افتادن حمید نوری توضیح داده است که در زیر آن را می‌بینید:Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy