Monday, Aug 9, 2021

صفحه نخست » آخرین گفته‌های سعید لیلاز در سیما قبل از اخراج

ایشان آقای سعید لیلاز هستند که در پخش زنده شبکه ۳ صحبتهای بی سابقه ای راجع به فساد در ایران بیان کردند و بعد این برنامه هرگز به صدا و سیما دعوت نشدند! ایران فاسدترین کشور جهان، بعد از عراق است و کشور ما تا بن دندان به فساد کشیده شده است!Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy