Sunday, Sep 5, 2021

صفحه نخست » لحظات شادی پس از روزها سرگردانی و خطر مرگ

بسیاری از خانواده‌های افغان پس از آنکه طالبان بر افغانستان مسلط شدند مجبور شدند کشور خود را ترک کنند. این ویدیوی کوتاه، ماجرای خانواده مصطفی را روایت می‌کند که افغانستان را ترک کردند و‌ از مسیر ایران به ترکیه رفته و سعی دارند خود را به اروپا برساندCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy