Monday, Sep 6, 2021

صفحه نخست » "رد پای بی بی‌سی فارسی درکشته شدن فهیم دشتی؟"

bbc_090721.jpgبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از روایت متفاوت و متضادی که از چگونگی کشته شدن «فهیم دشتی» سخنگوی احمد مسعود در دره پنجشیر بیان شد هم اکنون اما گمانه زنی ها انگشت اتهام را به سمت شبکه بی بی سی فارسی در شناسایی محل مصاحبه و ترور وی نشانه رفته است.

پنج شنبه شب گذشته فهیم دشتی با شبکه بی بی سی فارسی درباره تحولات افغانستان در حال گفتگو بود که در جریان این گفتگو، تصویر و صدای مصاحبه شونده محو و به جای آن شماره ای با فرکانس ماهواره از تلفن فهیم دشتی روی صفحه مانیتور نمایان می شود.

نیرو‌های احمد مسعود در پنجشیر گفته اند مرکز این استان هدف حملات سنگین با بالگرد‌ها و پهپاد‌ها قرار‌ گرفته است که در یکی از این حملات، فهیم دشتی سخنگوی مخالفان طالبان در دره پنجشیر به همراه عبدالودود یکی از فرماندهان مخالفان طالبان کشته شدند.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy