Friday, Oct 22, 2021

صفحه نخست » آقای ضرغامی! چه خبر از تتلو؟+ عکس

داود حشتمی روزنامه‌نگار نوشت: سمت چپی دیروز در کنسرت شلوارش رو کشید پایین. سمت راستی‌ها همه‌شون امروز پست‌های دولتی و حکومتی دارند... از تتلو تقدیر کردند هم افتخار می‌کردند و براشون «تتلو ملاک حق و باطل بود» البته همان روز هم می‌دانستند خرابکاری کردند، اما همچنان مشغول سینه‌خیز رفتن بودند.
aks.jpg
در عکس زیر، تتلو مشغول تتو همزمان با اجرای کنسرت است:
tattoo.jpg***


Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy