Tuesday, Oct 26, 2021

صفحه نخست » صحنه‌ای کوتاه از فیلم مستند دو دهه پیش رضا علامه‌زاده که در آن در مورد حاج داوود رحمانی شکنجه‌گر معروف سخن می‌رود

rahmani.jpg صحنه‌ای کوتاه از فیلم مستند بلند «شاهدان چشم‌بندزده» اثر رضا علامه‌زاده در مورد حاج داوود رحمانی شکنجه‌گر مبتکر شکنجه‌ای به نام «قبر» یا «جعبه» که دو دهه پیش با همیاری کانون زندانیان سیاسی سوئد (در تبعید)، ساخته شد.

داوود رحمانی، نخستین رئیس زندان قزل‌حصار تهران و از همراهان اسدالله لاجوردی به‌تازگی بر اثر بیماری در‌گذشت. او در شکنجه و قتل زندانیان سال‌های ۶۰ تا ۶۳ نقش داشت و شیوه‌های مختلفی را برای شکنجه زندانیان سیاسی به کار برد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy