Sunday, Nov 7, 2021

صفحه نخست » آگهی جذب مشتری برای خانه عفاف در گیلان

بهار نیوز - اخیرا آگهی یک خانه عفاف در گیلان در فضای مجازی انتشار یافته که اما و اگرهای فراوانی را ایجاد کرده است.جالب تر آنکه شماره شش رقمی با عنوان شماره مجوز در آن ذکر شده است اما اینکه این مجوز از سوی چه نهادی صادر گردیده، نشانی درج نشده است.

efaf.jpgCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy