Thursday, Nov 11, 2021

صفحه نخست » پس گردنی به کسی که گفت ما سیاسی نیستیم!

در تجمع روز پنج‌شنبه معلمان در یاسوج که همزمان با تجمع سراسری معلمان برگزار شد یکی از معلمان در سخنرانی خود شرایط کشور را ناشی از «چرخه ۴۲ ساله» تولید فقر و ناشی از جهل و تعصب خواند که در این زمان فردی وسط حرف سخنران آمد و گفت «تجمع ما سیاسی نیست» که با پس گردنی سخنران مواجه شد.

مسیح علی نژاد هم نوشت: قابل توجه هنرمندان، ورزشکاران، سلبریتی‌ها و همه کسانی که میگویند « ما سیاسی نیستیم»!Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy