Saturday, Nov 27, 2021

صفحه نخست » سرکوب و کشتار راه حل بحران گستردۀ آب نیست

byanieh.jpgبیانیه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

بحران گسترده‌ی آب در میهن ما نتیجه‌ی ترکیب برهم‌فزاینده‌ی سوء مدیریت نظام، استفاده نادرست از منابع آبی، سیاست کشاورزی نامناسب، روش های آبیاری و آبرسانی ناکارا، مافیای آب، رانت‌خواری و بی‌کفایتی حکومت اسلامی است.

در طول چهار دهه سوء مدیریت حاکمیت، بحران آب در همه زمینه‌ها، به‌ویژه در محیط زیست، برق‌رسانی، کشاورزی و آب آشامیدنی بسیاری از شهرها دیده می‌شود.

در سه دهه اخیر بحران آب در ایران از بُعد محیط زیستی خارج شده و ابعاد اقتصادی-اجتماعی به خود گرفته است وکسب‌ و کار و زندگی روزمره و معیشت میلیون‌ها هم‌وطن ما را در خطر جدی قرار داده است، و بیکاری و کمبود مایحتاج ضروری زندگی، ادامه زندگی و حیاتشان را تهدید می‌کند.

دخالت ها و سیاست های بی‌خردانه مافیای حکومتی و دولتی در نظام آب در دوره های مختلف و سوء مدیریت آنها، طرح‌های انتقال آب با مقاصد سیاسی و سودجویانه برای مصارف صنعتی، سد سازی‌های بی‌رویه و چاه زدن های بدون حساب و کتاب از عوامل اصلی بحران بی آبی و خشکسالی است که حاصل آن نابودی جنگل‌ها، خشکیدگی رودخانه ها و دریاچه ها، فرو نشینی ها ونشست های عظیم و گسترده زمین های کشاورزی وتغییرات و آلودگی های هوایی و افزایش دما، کم‌بارشی و تغییر آب و هوا را در پی داشته است.

کمبود آب در اقصا نقاط ایران دلایل گوناگونی دارد، از جمله می‌توان به اقلیم عمدتاً گرم و خشک در ایران، رشد سریع جمعیت، کشاورزی ناکارآمد، توزیع نامناسب آب و اولویت‌‌بندی اشاره کرد. اما علل اصلی مشکلات فعلی آب، بی کفایتی ، غارت و سوء مدیریت نظام حاکم در ایران است که مشکلات کمبود آب را چند برابر کرده و این مشکل تبدیل به یک معضل عظیم اجتماعی شده است.

طبیعت ایران مدت‌هاست که با معضل بزرگ خشکیدگی و کم آبی دست به گریبان است. مشکلی که تنها، ناشی از عوامل طبیعی، همچون کمی بارش و گرمایش زمین نیست. به گفته کارشناسان، بسیاری از مشکلات آبی ایران، ناشی از سیاست گذاری‌های اشتباه، سوء‌‌مدیریت و البته رانت‌خواری افراد و نهادهایی‌ست که به «مافیای آب» معروف شده‌اند و در زمینه‌هایی مثل سدسازی و تغییر مسیر رودخانه‌ها، برای اهداف مالی خود دست دارند.

کمبود آب و خشکسالی مشکلات زیر ساختاری جامعه ایران را به دنبال خود دارد. بنا بر آخرین داده ها اکثر دشت های ایران دچار بحران خشکسالی و فرونشست شده‌اند. موضوع فرونشست در اصفهان به حادترین وضعیت ممکن رسیده تا جایی که از اصفهان به‌ عنوان نماد فرونشست در کشور نام‌ برده می‌شود و همه این مشکلات سرآغاز بحران های بزرگتر اقتصادی و اجتماعی در آینده نزدیک ایران است.

ما باید این واقعیت را بپذیریم که میهن ما کمبود آب دارد و همه ما می بایست مسئولانه آب را در همه عرصه‌ها با صرفه‌جوئی مصرف کنیم. از یاد نبریم مردم هیچ شهر یا استانی مسئول این شرایط یحرانی نیستند. ما می بایست با همبستگی ملی و خرد جمعی برای یافتن را ه حل ها برای این بحران فراگیر بکوشیم.

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران ضمن محکوم کردن سرکوب و کشتار مردم آزادیخواه و عدالت جوی اصفهان توسط جمهوری جهل و جنایت، از همه اعتراض های برحق در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه ایران با تمام توان و نیرو پشتیبانی کرده و این اعتراض ها را حق مسلم مردم ایران می‌داند. درضمن باور داریم که این رژیم هیچ گاه دغدغه ایران را نداشته و ندارد. این رژیم توان و اراده‌ی حل مشکل مردم ما را ندارد. با وجود این رژیم ارتجاعی و سرکوبگرهیچ کدام از بحران ها ی موجود در جامعه ما نه تنها راه حل واقعی پیدا نخواهند کرد بلکه رفته رفته به معضلات بزرگتر اجتماعی و تهدید های عظیم تر برای حال و آینده زندگی و حیات مردم ایران منجر خواهند شد.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy