Sunday, Nov 28, 2021

صفحه نخست » "هدف بعدی معترضان، سرازیر شدن به سوی بیت رهبری؟"

tajamo_112821.jpgدفتر مرکزی بنیاد شهید از روز گذشته، شاهد تجمع جمعی از ایثارگران مشمول ماده ۳۸ (جانبازان و آزادگانی که در هیچ یک نهادی استخدام نشده‌اند و از بنیاد شهید حقوق دریافت می‌کنند) است که خواستار پرداخت معوقاتشان هستند. این معوقات به حدود ۶۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.

در این تجمع برخی معترضان بنرها و دست‌نوشته‌هایی به همراه داشتند که در آن‌ها بر رسیدگی به مشکلات معیشتی آن‌ها تاکید شده بود.

روی یکی از پلاکاردها نوشته شده بود که «هر چقدر از استخوان‌های شهدا برای خود قدرت ساخته‌اید، دیگر بس است»؛ در یک بنر دیگر نیز آمده بود که «سیاست‌بازی بر سر ایثارگران ممنوع، از بدن تکه‌پاره جانبازان هر چه سوءاستفاده نموده‌اید، دیگر بس است»، «دروغ‌های گفته‌شده در خصوص ایثارگران را نزد ملت تکذیب کنید».

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy