Monday, Nov 29, 2021

صفحه نخست » حضور مردان در مسابقات پاورلیفتینگ زنان دردسرساز شد

محمد‌رضا ابوالقاسمی، رئیس هیئت پرورش اندام استان مازندران به‌دلیل حواشی ایجاد‌شده به‌ خاطر حضور مردان در مسابقات پاورلیفتینگ زنان از سمتش بر‌کنار شد.⁣
در تاریخ ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۰، مسابقات پاورلیفتینگ زنان در استان مازندران برگزار شد که به گفته رسانه‌های داخلی، تعدادی از مردان هم در سالن محل برگزاری این مسابقات حضور داشتند.⁣ طبق آیین‌نامه، ورود مردان به سالن این مسابقات ممنوع استCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy