Monday, Nov 29, 2021

صفحه نخست » نافرمانی مدنی‬ سیزده زن در برابر سیزده آخوند زورگو

akhoond_113021.jpgاینستاگرام مسیح علی نژاد - مبارزه اثرگذار با حجاب اجباری یعنی کاری کنیم که هیچ کسی جرات نکند به زنان یک تذکر ساده بدهد. کاری کارستان که این زنان با ‫دوربین ما اسلحه ما‬ انجام دادند. ببینید. چون شجاعت تکثیر شدنی است.
‏‪‬
از دیدگاه من به عنوان روزنامه‌نگار، خبر فقط آن نیست که یک مامور پلیس یا یک آخوند زنی را کتک زده تا حجاب را بر او تحمیل کند. وقتی زنی شجاعانه در برابر ماموران و آمران به معروف و زورگویان می‌ایستد و با دوربین از حق خودش دفاع می‌کند نیز «خبر» محسوب می‌شود.

این ویدیو‌ها را هیچ‌گاه رسانه‌های رسمی منتشر نکردند اما میلیونی در اینستاگرام دیده شد و دیده شدن شجاعات و نافرمانی زنان باعث تکثیر شجاعت دیگران شد. #دوربین_ما_اسلحه_ما یعنی مدنی ترین شیوه‌ی شرمسار کردن زورگویان و بازوهای حمایتی حکومت سرکوبگر استCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy