Sunday, Dec 5, 2021

صفحه نخست » پول تمبر و آدرس نامه!؛ احمد زیدآبادی

72B63A10-E70D-450C-957F-024B59518CC7.pngکانال تلگرام نویسنده

روزنامۀ کیهان نوشته است: "ایول! تا حالا، غربی‌ها طرح و سناریو می‌دادند و تیم ایران برای مشورت فرصت می‌گرفت و حالا ایران سناریو تعریف می‌کند و آنها باید دنبال طرح ایران بدوند."


همانطور که قبلاً نوشته‌ام، من بشخصه خواهان موفقیت مذاکرات وین هستم و به همین دلیل، گرچه انتقاد از تیم مذاکره کنندۀ ایرانی را از هر جهت لازم می‌دانم اما با تحریک و تخفیفِ آن در شرایط کنونی موافق نیستم.


رویکرد کیهان در این میان اما نسبت به مذاکرات، طبق معمول بسیار گمراه کننده است. تصویری که در عبارت نقل شده از ماجرا به دست می‌دهد شبیه داستان فردی است که می‌خواست نامه‌ای را از تهران به مقصد سمنان پست کند. مسئول دفتر پست به او گفت که باید مثلاً هزار تومان پول تمبر بپردازد. او اما پرداخت هزار تومان را برای خود سنگین یافت و شروع به چانه‌زنی کرد. مسئول پست از چانه‌زنی بر سر پول تمبر عصبانی شد و گفت؛ جناب! پول تمبر مقطوع است و جای کوچکترین چانه‌زنی ندارد! آن جناب هم وقتی دید که چانه زنی بیفایده است، با خشم پاکت نامه را از مسئول پست پس گرفت و آدرس نامه را از سمنان به زاهدان تغییر داد و بعد با خشم به طرف گفت؛ حالا هزار و پانصد کیلومتر برو آن طرف‌تر تا حالت جا بیاد!Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy