Friday, Dec 17, 2021

صفحه نخست » جنجال برهنه شدن کامل یک زن در متروی شوش

train_121621.jpgاقتصاد ۲۴ - صبح دوشنبه 22 آذرماه، زن جوانی در تهران که سوار مترو شده بود در ایستگاه میدان شوش جلوی چشمان بهت زده مردم در واگن آقایان لباس هایش را در آورد و برهنه شد.

این در حالی بود که یک مرد پس از مشاهده حال نامساعد زن جوان به قصد کمک به سمت وی رفت و درخواست کرد تا لباس های خود را بپوشد اما با مخالفت زن برهنه مواجه شد.

دقایقی بعد لحظه ای که قطار متوقف شد، ماموران انتظامات ایستگاه میدان شوش وارد عمل شده و لباس های زن جوان را در اختیارش قرار دادند و زن جوان لباس هایش را پوشید.در بررسی های اولیه مشخص شد زن جوان به دلیل مشکلات روحی و روانی در واگن آقایان قطار در ایستگاه مترو میدان شوش برهنه شده است.

زن جوان پس از پوشیدن لباس هایش قبل از حضور ماموران پلیس با استفاده از شلوغی در مترو و ازدحام مردم توانست پا به فرار بگذارد.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy