Monday, Dec 20, 2021

صفحه نخست » آخوند: دانشمند آلمانی آقای بنز، از امام صادق می گوید

یک روحانی: یکی از دانشمندان آلمانی که آقای بنز نام دارد که مرسدس بنز به نام ایشان است می‌گوید که از امام صادق ۵۰۰ رساله به زبان‌ لاتین و دیگر زبان‌های اروپایی ترجمه شده است که من از این کتاب‌ها ۴۰۰ رساله را به دست آوردم و خواندم...!Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy