Sunday, Dec 26, 2021

صفحه نخست » تصویر واقعی داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی

A92DA4BD-B57A-4F82-9B8B-5D909870E6E7.jpegیک مرکز تحقیقات تاریخی عکس بازسازی شده از داریوش سوم، پادشاه ایرانی در ۳۳۰ قبل از میلاد مسیح را منتشر کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، این تصویر بر اساس نگاره نبرد ایسوس یا موزاییک اسکندر (در پمپئی ایتالیا) و سکه هایی که در دوران فرمانروایی او ضرب شده، بازسازی شده است.

3EA0F18E-9523-4E87-8B0A-A58A52159034.jpegCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy