Monday, Dec 27, 2021

صفحه نخست » زیر لگد گرفتن عمامه یک آخوند مزاحم

از اینستاگرام مسیح علی نژاد - در این ویدیو که یک شهروند از قم فرستاده می‌گوید چندی پیش این دو آخوند در حال عبور از کنار این زن بودند که یکی با عصایش می‌زند به زن و می‌گوید حجابت را رعایت کن. زن هم در پاسخ ، عمامه‌ی یک آخوند را می‌کند و زیر پایش لگد می‌زند. آخر فیلم می‌بینید که یکی از آزارگران در حال فرار است.
نام دیگر امر به معروف فضولی و آزار است، زنان شجاع کاری می‌کنند تا شما مزاحمان یاد بگیرید به هیچ زنی امر و نهی نکنید
...


***

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy