Monday, Apr 4, 2022

صفحه نخست » رقص زنان در مترو تهران با آهنگ امید!

ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی رقص گروهی از زنان را در یکی از واگن‌های متروی تهران با آهنگ «امید» نشان می‌دهد و مسافرانی که روی صندلی نشسته‌اند هم آنها را تشویق می‌کنند

***
رقصیدن دختران سرزمینمان در مترو تهران:
***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy