Monday, Apr 4, 2022

صفحه نخست » آتش‌زدن بنر خامنه‌ای در قم

در ادامه اعتراض‌ علیه نمادهای حاکمیت در ایران، دوشنبه پانزده فروردین ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که آتش‌زدن بنر علی خامنه‌ای، رهبر ایران در بلوار جمهوری شهر قم را نشان می‌دهد. پیش از اين تندیس خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نیز در میدان «مرجعیت» قم آتش زده شد.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy