Tuesday, Apr 5, 2022

صفحه نخست » آخر نماد زن ایرانی این مجسمه است؟

اگر شما مسئول ساخت مجسمه‌ای نمادین از زن ایرانی، برای به نمایش گذاشتن در سطح شهر بودید، چه تصویری در ذهنتون نقش می‌بست؟⁣

در شرایطی که شمار #زنان_شاغل و دارای تحصیلات عالی در ۴ دهه گذشته به طور تقریبی ۱۰ برابر بیشتر شده، نگاه شهرداری به زن ایرانی و نماد زن ایرانی، این مجسمه است!⁣

طبق گفته سازمان زیباسازی شهر تهران این مجسمه‌ در عید ۱۴۰۰ توسط شهرداری وقت تایید و ساخته شد و در فروردین ۱۴۰۱ به بحث و جدل تبدیل شد.⁣

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy