Friday, Apr 15, 2022

صفحه نخست » تصادف زنجیره ای در جاده مخصوص کرج

بارش باران و لغزندگی مسیر در جاده مخصوص کرج موجب تصادف زنجیره‌ای بیش از ۱۰ خودرو شد. تصادف به گونه‌ای بوده که برخی خودروها روی سقف خودرو دیگر رفته‌اند. این ویدئو مربوط به امروز ۲۷ فروردین است.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy