Monday, Apr 18, 2022

صفحه نخست » اقدام ابلهانه ضرغامی در برخورد با اثر ۴۵۰۰ ساله

عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری با حضور در مخزن موزه ملی کشور «با یک دست» اثر ۴۵۰۰ساله شهر سوخته را به دست گرفته است.

کاربران این سوال را مطرح کرده‌اند که اگر این اثر تاریحی از دست وزیر می افتاد چه اتفاقی رخ می‌داد؟

کاربری نوشته است: «وزیر میراث یا اینفلوئنسر میراث؟! به پر کردن چنین ویدیویی با این شیوه غیرمحتاطانه چه نیازی است؟ اگر این اثر به هر دلیلی از دستش می‌افتاد ۴۵۰۰سال تاریخ می‌شکست!»

فرد دیگری هم نوشته است: «اگه از دستش می‌افتاد هم ما باخبر نمی‌شدیم!»Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy