Wednesday, Apr 20, 2022

صفحه نخست » دفاع شجاعانه یک پدر از دختر ۹ ساله‌اش در برابر ناظم و مدیر در ایران

از صفحه اینستاگرام مسیح علی نژاد - ببنید یک پدر چقدر محکم در برابر زورگویی نظام آموزشی ایدولوژیک ایستاده.

مردی که این ویدیو را فرستاده می‌گوید «مدیر مدرسه مرا به دلیل روزه‌خواری و لاک ناخن دختر ۹ ساله‌ام، به مدرسه احضار کرده».
شماذهم از تجربه‌های تان بگویید

مردی که در این ویدیو صحبت می‌کند، پدر دختر ۹ ساله‌ای است که مدیر مدرسه او را به دلیل روزه‌خواری و لاک ناخن زدن، فرزندش به مدرسه احضار کرده است.

مدیر مدرسه مدعی است که دختر ۹ ساله در ماه‌رمضان، به دلیل آب و غذا خوردن قوانین را نقض کرده است! چون لاک ناخن میزند، قوانین بهداشتی را هم نقض کرده.

پدر دختر ۹ ساله در جواب به چند مورد اشاره می‌کند که شاید شما هم که این مطلب را می‌خوانید در مدرسه فرزندان‌تان با آن مواجه هستید:
۱- مدرسه قوانین بهداشتی را رعایت نمی‌کند، ۳۵ کودک در دوران کرونا، روی نیمکت‌های ۲ و ۳ نفره کنار هم می‌نشینند.

۲- تخته سیاه کلاس، چند بار افتاده است و حتی یک تخته سیاه ایمن در کلاس نصب نشده است.

۳- به کودک ۹ ساله می‌گویند باید روزه بگیری و مورد بازخواست قرار می‌گیرد که چرا غذا و آب خورده و او را مقابل همکلاسی‌هایش سرزنش می‌کنند.

۴- از هر کودک ۲۰ هزارتومن گرفتند که آنها را به اردو ببرند. آنها را بردند به «نمازخانه» گفتند اینجا اردو هست!

این وضعیت مدارس دولتی جمهوری ‌اسلامی است. دختران شین‌آباد را یادتان هست؟ در آتش سوختند. در این حکومت طالبانی، معلم را زندانی می‌کنند، دانش‌آموز ۹ ساله را مجبور می‌کنند تمام روز را تشنه و گرسنه بماند که ماه‌رمضان است! در کره‌شمالی جمهوری اسلامی، هر چقدر بیشتر سخت می‌گیرند، مردم آگاهانه‌تر و محکم‌تر مقابل‌شان می‌ایستند. پاسخ منطقی این پدر به مدیر مدرسه، نشان از آگاهی او دارد. کنار فرزندان‌تان محکم بایستید. اجازه ندهید آنها را بخاطر قوانین یک طرفه متحجرانه خودشان، تحقیر کنند و کودکی‌شان را از آنان بگیرند.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy