Wednesday, May 11, 2022

صفحه نخست » گزارش باورنکردنی از روزگار سیاه یک مرد ایرانی

heart_051122.jpgپدری که «قلبش» را می فروشد

مشکلات معیشتی مردم به ویژه در سال‌های اخیر سبب شده که برخی افراد برای حل مشکل اقتصادی خود یا خانواده، دست به فروش اعضای بدن خود بزنند.

به گزارش خبر فوری، فروش اعضای بدن به اعضای حیاتی رسیده. باورش سخت است اما در این بازار افرادی هستند که قلب خود را برای فروش قرار داده‌اند و در واقع جان خود را معامله می‌کنند.

تحلیل کانال کوچه:

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy