Tuesday, May 24, 2022

صفحه نخست » عبدالباقی در رفت!؛ ف. م. سخن

7868EB2C-6461-4EEC-83BD-C7DC0B3A45A1.jpegدیروز بعد از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، خبرگزاری های حکومتی خبر دادند که مالک و پیمانکار ساختمان بازداشت شده اند.

حسین عبدالباقی، مالک ساختمان متروپول آبادان یکی از مافیایی های گردن کلفت حکومت نکبت است و می توان گفت یکی از سردستگان مافیای حکومتی در جنوب ایران است که بخصوص در امر قاچاق های حکومتی نقش درجه اول دارد.

امروز در خبری جالب توجه، مرگ او در زیر آوار به نحوی که جسدش «قابل شناسایی» نبوده ولی پزشک قانونی و واحد تشخیصِ هویتِ نیروی خودفروشِ انتظامی ملقب به «فراجا» هویت او را تایید کرده در رسانه های حکومتی منتشر شد.

تسنیم یک گام هم جلوتر گذاشت و به دلایل انتشار خبر اشتباه دستگیری عبدالباقی پرداخت.

تسنیم تیتر زد:
«ماجرای خبر اشتباه دستگیری مالک متروپل چه بود؟»

و نوشت:
«اما روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های کشور خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان با دستور دادستان آبادان دستگیر شده است، این در حالی است که دادستانی دستور دستگیری این فرد را صادر کرده بود و اظهار نظری درخصوص دستگیری مالک ساختمان نداشته ‌و در همان خبر آن خبرگزاری نیز صرفا در تیتر اشتباه صورت گرفته است و مراجعه به متن و محتوای همان خبر روشن می‌کند که در آن زمان دستور بازداشت مالک و پیمانکار صادر شده است.»

E48A5268-66B9-4CAA-B99D-82B50C40684B.jpeg

اما نکته ی جالب در خبر مرحوم شدنِ عبدالباقی این ها بود:
«باتوجه به‌ کشف اسناد هویتی حسین عبدالباقی، مالک برج متروپل و یکی از متهمان اصلی پرونده در البسه‌ یکی از قربانیان حادثه که غیر قابل تشخیص بوده، دستورات مقتضی جهت تشخیص هویت متوفی از طریق واحد تشخیص هویت فراجا و پزشکی قانونی صادر شد که در نهایت هویت وی مورد تایید قرار گرفت.»

قربانی «غیر قابل تشخیص بوده». اسناد هویتی عبدالباقی در البسه او بوده. به فاصله ی ۲۴ ساعت، در حالی که هنوز عده ای زیر آوار متروپول محبوس هستند، «هویت متوفی از طریق واحد تشخیص هویت فراجا و پزشکی قانونی مورد تایید قرار گرفت»!

یعنی آزمایش «دی. ان. ا» و شناسایی ژنتیکی عبدالباقی در کمتر از ۲۴ ساعت انجام شد و ان شاء الله به زودی روح او را در یکی از کشورهای خلیج فارس ملاقات خواهیم کرد!Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy