Wednesday, Jun 8, 2022

صفحه نخست » کدام تصویر چهره واقعی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی است؟

توانا - چهره واقعیِ ایرانِ تحت سیطره جمهوری‌اسلامی دختری بی‌حجاب نیست که موهای خود را به نسیم خنک بهاری سپرده‌است. دختری است که در چنگال ماموران خشن و خوفناکِ گشت‌ارشاد گرفتار شده‌است.

tavana.jpgاگر چه جامعه ایران هیچگاه زیر بار ایدئولوژی جمهوری‌اسلامی نرفت و همواره در هر فرصتی نافرمانی مدنی می‌کند، اما آزادی و زیبایی با تصاویر گزینشی و با هدف فریب رسانه‌ها و افکار عمومی جهانیان حاصل نمی‌شود. تمرّد گاه‌به‌گاه و شجاعانه‌ی دختران ایران را که گاهی هزینه‌های سنگین برایشان به بار می‌آورد، به کیسه جمهوری‌اسلامی واریز نکنید و چهره کریه آن را بزک ننمایید!

در پروژه فم‌تریپ، تبلیغ می‌شود که زنان در ایران آزادند که حتی در محوطه مسجد برقصند، رکابی می‌پوشند، بدون حجاب با مردان در کافه می‌نشینند، مست می‌کنند و می‌رقصند. از بلاگرهای خارجی دعوت می‌شود، از آن‌ها در مورد خوبی‌های حجاب مصاحبه گرفته می‌شود و وجود آزادی در ایران...Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy