Friday, Jun 10, 2022

صفحه نخست » دانش‌آموزان این مامور مزاحم را با خاک یکسان کردند

masih_061122.jpgمسیح علی نژاد در اینستاگرام نوشت: با جواب‌هایی منطقی و‌محکم.مامور حجاب می‌گوید ؛ حتی آنانکه از خارج می‌آیند ایران، به حجاب احترام میگذارند

‏دانش‌آموزان با قدرت جواب می‌دهند: نسل من جلوی شما می‌ایستد و نمی‌پذیرد که شما عقایدتان را به ما تحمیل کنید!

‏و اینگونه حجاب توریست‌‌ها و خارجی‌ها شده ابزاری برای سرکوب زنانی که نافرمانی مدنی می‌کنند.

***


Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy