Wednesday, Jul 27, 2022

صفحه نخست » ریزش سقف مرکز خرید در اثر بارندگی

پنجشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۱، بخشی از سقف مرکز خرید امیرکبیر در اراک، در اثر بارندگی شدید در این شهر فروریخت. به‌دنبال بارش شدید باران در استان مرکزی، شهرهای اراک و زرندیه درگیر آب‌گرفتگی در معابر شده‌اند

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy