Wednesday, Aug 3, 2022

صفحه نخست » نجات کودک پس از سقوط از پنجره ماشین

رانندگان منتظر پشت چراغ قرمز در چین پس از آنکه کودکی که از پنجره خودرو به پایین سقوط کرده بود را دیدند، وسایل نقلیه خود را متوقف کردند و به کمک او شتافتند. سپس یکی از راننده‌ها، این کودک نوپا را بلند کرد و به محلی امن در کنار جاده برد.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy