Saturday, Aug 6, 2022

صفحه نخست » درز این دو فیلم از زندان مرکزی قم چه چیزی را افشا می‌کند؟

علی قره لر به همراه چند زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام در زندان قم به سلول انفرادی منتقل شدند. زندانیان زندان قم با انتشار کلیپی از درون زندان از همه مردم ایران استمداد طلبیده اند

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy