Tuesday, Aug 9, 2022

صفحه نخست » شیر تعزیه بندری می‌رقصد

شیر تعزیه یکی از کاراکترهای همیشگی تعزیه در ایران بوده است.

طی سالیان اخیر و به ویژه امسال، پدیده شیر تعزیه دیگر جنبه مناسبتی و مناسکی نداشت و با آن و در قالب آن شوخی‌های بسیاری صورت گرفت.

برخی از این شوخی‌ها را در این ویدئو می‌بینید که کاربر توییتری به نام «پگاهان» گرد آورده است.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy