Thursday, Aug 25, 2022

صفحه نخست » سیلی خوردن مرد ایرانی در ترکیه به دلیل عکس گرفتن از دختران در اتوبوس

العربیه - یک مرد ایرانی که در حال عکس گرفتن پنهانی از زنان بود با واکنش مسافران اتوبوسی در ترکیه مواجه شد. مسافران از او خواستند گالری گوشی خود را باز کرده و عکس‌ها را حذف کند. در همین حال یکی از زنان که عکس خود را در تلفن همراه او دید به این مرد سیلی زد.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy