Monday, Aug 29, 2022

صفحه نخست » چرا از شورای ملی تصمیم استعفاء دادم، اکبر معارفی

Akbar_Moarefi.jpgاز آنجا که در چند اتاق پرطرفدار کلاب هاوس به عنوان یکی از اعضای "شورای ملی تصمیم" از این تشکل در حد توان دفاع کردم و نام خود را با این سازمان گره زده¬ام لازم دیدم خوانندگان را از استعفای خود و دلایل آن مطلع کنم. در ادامه، محتوای نامه من به هیئت مدیره موقت شورای ملی تصمیم و پاسخ هیئت مدیره را برای تنویر افکار عمومی و شفافیت در گفتار می¬آورم. آنچه در زیر می¬خوانید محتوای نامه¬ای است که من به تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۲ برابر با چهارم شهریور ۱۴۰۱ به هیئت مدیره فرستادم و پاسخی که دو روز بعد دریافت کردم:
در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۵ مهر ۱۴۰۰) با اشتیاق عضو شورای ملی تصمیم شدم. آنچه که باعث شد با شور و اشتیاق دعوت آقای نقره کار برای عضویت در این تشکل سیاسی را بپذیرم این بود که می¬دیدم یک جریان سیاسی برای اولین بار با پذیرش وجود اختلاف¬های سیاسی در اپوزسیون سعی در برجسته کردن نقاط اشتراک دارد تا حول این نقاط اشتراک اپوزسیون را تا مرحله تشکیل یک پارلمان ملی هدایت کند. بر این باور بودم که مشکل اپوزسیون جمهوری اسلامی سهم خواهی و زیاده روی در آن نبوده است. بلکه میدیدم جریانهای سیاسی گوناگون حاضر به پذیرش وجود جریانهای دیگر نیستند و نگاهشان نه سهم خواهی بلکه حذف طلبی بوده است. پیدایش یک تشکل سیاسی که در زیر چتر خود بتواند خانه¬ای برای همه گرایش¬های سیاسی فراهم بیاورد و رویکردهای حذفی را به رقابت و گفتمان تغییر بدهد امری خجسته ارزیابی می¬کردم.

متاسفانه در عمل چنین نشد و روند فعالیت¬های شورا و گفتمان حاکم بر آن درست برخلاف انتظارات من پیش رفت. در این جا به سه مورد از گسستی که بین انتظار و واقعیت به چشم من خورده است را بیان می¬کنم:
(۱) سپهر سیاسی اپوزسیون مانند پرچم سه رنگ ایران دارای طیف مذهبی، ملی گرا و چپ است. در طیف ملی هم طرفداران نظام جمهوری و هم نظام مشروطه قرار دارند. تنها راه نجات ایران از وضعیت کنونی و اجتناب از درغلطیدن به منجلابی بدتر، فراهم کردن بستری دموکراتیک برای تعامل و رقابت بین این گرایشات سیاسی است. بخش خارج از کشور اپوزسیون نقشی محوری در فراهم کردن بستر تعامل و همکاری بین گرایشات گوناگون دارد. امیدوار بودم شورای ملی تصمیم این نقش را بازی کند. متاسفانه برخی از سخنگویان این شورا رویکرد حذفی را نسبت به مهمترین بخش اپوزسیون در ایران که طرفداران سلطنت مشروطه هستند انتخاب کرده¬اند. چهره¬هایی که شخصیت¬های برجسته و سخنگویان شورای ملی تصمیم هستند در مصاحبه¬های خود بطور مشخص این بخش مهم اپوزسیون را طرد و نفی کرده¬اند. من عضویت در سازمانی را نپذیرفتم که عده¬ای به نام سخنگوی من شمشیر علیه بخشهای دیگر اپوزسیون بکشند و بیشتر موچب انشقاق در اپوزسیون بشوند. از هیئت مدیره شورای ملی تصمیم درخواست کردم این افراد را با ذکر نام و به دلیل تخطی از اهداف اصلی شورا بطور علنی و عمومی از منصب سخنگویی عزل کند.
در پاسخ به این درخواست، هیئت مدیره فرمودند که سخنگویان شورای ملی تصمیم حق دارند نظر شخصی خود را مطرح کنند. عدم انضباط سازمانی در میان سخنگویان شورا که گاهی به طرفداران سامانه پادشاهی می¬تازند (کمال جعفری یزدی و مهدوی فر) و گاهی وجود ملیتهای متعدد در ایران را می¬پذیرند (شهلا انتصاری) نشان دهنده تهی بودن ناخدایان این کشتی از یک نظام فکری منسجم است. این پاسخ شورا به تنهایی کافی بود که من را به دادن استعفاء متقاعد کند. ولی پاسخ به دو سئوال دیگر مهر تائید بر این تصمیم زد.
(۲) شورای ملی تصمیم با صفت ملی خود را به سپهر اپوزسیون معرفی کرد. به باور من تاکید بر صفت ملی از یک جهت نشاندهنده قرار گرفتن منافع ملی در مرکز توجه شورا و برجسته بودن وجوه اشتراک همه شهروندان ایران زمین به رغم تفاوت¬های قومی و فرهنگی¬شان بود. در عمل آنچه در گفتمان اعضای شورا برجسته شده است تفاوتهای قومی است. در کانال اعضای شورای ملی تصمیم که بدون هیچگونه مدیریتی محل تلاقی نظرها است آنچه بیش از حد خودنمایی می¬کند گفتمانهای متعلق به ناسیونالیستهای قومی است. پس از جمهوری اسلامی بزرگترین خطری که موجودیت ایران را تهدید کرده و تهدید خواهد کرد پانترکها و پانکردها هستند. این جریانها از امروز در آذربایجان غربی همدیگر را به قتل می-رسانند. همانطور که برخی پانکردها قول می¬دهند این احتمال وجود دارد که فردای سقوط جمهوری اسلامی به دلیل ضعف دولت مرکزی پانکردها که شاهد تغییر جمعیتی در آذربایجان غربی به سود خود هستند اقدام به کشتار ترکها بویژه در ارومیه و مناطق مجاور بکنند و ارتش ترکیه و جمهوری آذربایجان به بهانه دفاع از مردم ترک زبان تمام یا بخش مهمی از آذربایجان را اشغال کنند. تجزیه ایران به دلیل مخاصمات مدیریت شده جریانهای فاشیست پانکرد و پانترک هرچند ضعیف به نظر برسد به دلیل اهمیتش باید در دورنمای برنامه ریزی همه تشکل¬های سیاسی قرار داشته باشد. متاسفانه شورای ملی تصمیم در حال پوست اندازی و تبدیل شدن به "شورای قومی تصمیم" است. این شورا در حال مهیا کردن محیطی مناسب را برای رشد و میدانداری جریانها خطرناک ناسیونالیست قومی است. دادن پلاتفورم به گفتمان جریانهای پانترک در درون شورای ملی تصمیم از یک طرف برخلاف اهداف شورای ملی تصمیم است که منجر به شکاف درون سازمانی خواهد شد و از طرف دیگر بازی خطرناکی است که نتیجه آن میتواند به مخاطره انداختن جان و امنیت میلیونها انسان باشد. هیئت مدیره شورای ملی تصمیم هرچه زودتر باید اقدام به تصفیه جریانهای پانترک بکند.
در پاسخ به این درخواست، هیئت مدیره نظر من را نگرش حذفی و غیر قابل قبول ارزیابی کرد. البته بخشی از ارزیابی هیئت مدیره تصمیم درست است و من طالب حذف جریانهای "پان" از اپوزسیون جمهوری اسلامی هستم چون برآیند فعالیت آنها را تهدیدی برای موجودیت ایران ارزیابی می¬کنم و به این جهت مخالف دادن پلاتفرم به این جریانها هستم.
(۳) پاسخی که هیئت مدیره شورای ملی تصمیم به سومین ایراد من داد سرشار از عدم صداقت بود. برای روشن شدن این ادعا بهتر است که ایراد سوم را مطرح کنم. نوشتم که شورای ملی تصمیم فاقد موتورخانه تولید اندیشه است. بهانه برخی از اعضای شورا توجه¬شان به کف خیابان و تلاش برای برقراری رابطه بین حرکتهای اعتراضی است. هرچند تلاش برای پیوند زدن بین حرکتهای اعتراضی امری ستوده است ولی به تنهایی راه به سرمنزل مقصود نمی¬برد. بدون داشتن موتورخانه تولید اندیشه و رواج گفتمان وحدت ساز و ایجاد اعتماد عمومی هیچ اقدامی برای گره زدن حرکتهای اعتراضی موفق نخواهد بود. موتورخانه تولید اندیشه از اجماع چند تن که مطالعاتی در برخی زمینه¬ها داشته¬اند حاصل نمی¬شود. برای داشتن چنین موتورخانه¬ای جذب و حفظ نظریه پردازان خوشنام که از ایجاد انشقاق در اپوزسیون اجتناب کرده¬اند امری بسیار ضروری است. نداشتن موتورخانه تولید اندیشه سبب شده است که شورای ملی تصمیم فاقد لنگرگاه تئوریک باشد و توان پاسخگویی به سئوالهای مهم را نداشته باشد. عدم پاسخگویی به اعضای شورا و منتقدین خارج از شورا به دلیل نداشتن لنگرگاه نظری است. با توجه به رفتار برخی از اعضای هیئت مدیره به نظر می¬آید اجتناب از شکل¬گیری موتورخانه تولید اندیشه بر اساس شش اصل بنیادین شورا امری عمدی است تا گرایشات قومگرا و طرفداران نظریه فدرالیزم بتوانند میدان عمل بیشتری برای خود باز کنند. بدون داشتن یک لنگرگاه نظری همه تلاشهای شورای ملی تصمیم محکوم به شکست است. این ضعف اساسی باید هرچه زودتر برطرف بشود.
در پاسخ به این ایراد، هیئت مدیره اعلام کرد " کمیسیون سیاست گذاری و برنامه‌های استرتژیک که شما هم عضو آن هستید... یکی از موتور خانه‌های تولید اندیشه است. " البته تنها متن پژوهشی که در کمیسیون سیاست گذاری تدوین شده مقاله من تحت عنوان " ملاحظاتی درباره تجربه تاریخی پیدایش جمهوری در آمریکا" بود که هنوز هم در سایت شورای ملی تصمیم قرار نگرفته ولی در ماه آوریل امسال در سایت گویا منتشر کردم. نتیجه گیری این مقاله نفی نگرش¬ فدرالیسم قومی در ایران بود که طبعاً خوشایند هیئت مدیره نبوده است.
با توجه به پاسخی که بعد از ظهر یکشنبه ۲۸ آگوست از هیئت مدیره دریافت کردم به این نتیجه رسیدم که شورای ملی تصمیم محل مناسبی برای حضور من نیست.
آرزومندم که اپوزسیون جمهوری اسلامی روزی به چنان درایت و توانایی برسد که بر اساس اجماعی فراگیر، پارلمان ملی در تبعید و نهایتاً دولت در تبعید را تاسیس کند.
در ادامه پاسخ هیئت مدیره شورای ملی تصمیم را بدون هیچگونه دخل و تصرفی می¬آورم تا هیچ گوشه تاریکی در این گزارش باقی نماند:

پاسخ هیئت مدیره موقت " شورای ملی تصمیم" به نامه آقای اکبر معارفی
دوست و هموند گرانقدر، جناب آقای اکبر معارفی، با درود و آرزوی شادی و سلامتی برای شما

نامه شما در جلسه هیئت مدیره، مورخه ۲۷ اگوست ۲۰۲۲ خوانده شد.
شما پرسشی در نامه خود مطرح نکردید که هیئت مدیره موقت پاسخی بر آن‌ها مترتب بداند. نامه شما صدور تعدادی حکم و دستور، و شرط و تهدید است اما با این حال هیئت مدیره موقت وظیفه خود دانسته به نکات مطروحه از سوی شما بپردازد.

در مقدمه نامه خود نوشتید پیدایش شورا را به عنوان" پیدایش یک تشکل سیاسی که در زیر چتر خود بتواند خانه‌ای برای همه گرایشهای سیاسی فراهم بیاورد و رویکردهای حذفی را به رقابت و گفتمان تغییر بدهد امری خجسته ارزیابی میکردم. متاسفانه در عمل چنین نشد و روند فعالیتهای شورا (ملی تصمیم) و گفتمان حاکم بر آن درست برخلاف انتظارات من پیش رفته است. "
مواردی که برای اثبات " اتهام" " رویکرد حذفی" به شورا نسبت داده‌اید را مورد به مورد و به اختصار بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا شورا ملی تصمیم چنین رویکردی داشته است:
۱- نوشتید: "..... امیدوار بودم شورای ملی تصمیم این نقش را بازی کند. متاسفانه برخی از سخنگویان این شورا رویکرد حذفی را نسبت به مهمترین بخش اپوزیسیون در ایران که طرفداران سلطنت مشروطه هستند انتخاب کرده‌اند. چهره هایی که شخصیت‌های برجسته و سخنگویان شورای ملی تصمیم هستند در مصاحبه‌های خود بطور مشخص این بخش مهم اپوزیسیون را طرد و نفی کرده‌اند. من عضویت در سازمانی را نپذیرفتم که عده‌ای به نام سخنگوی من شمشیر علیه بخش‌های دیگر اپوزیسیون بکشند و بیشتر موجب انشقاق در اپوزیسیون بشوند. شورای ملی تصمیم باید این افراد را با ذکر نام و به دلیل تخطی از اهداف اصلی شورا بطور علنی و عمومی از منصب سخنگویی عزل کند. "

آقای معارفی عزیز:
در شورای ملی تصمیم بسیارانی از طرفداران "سلطنت مشروطه" عضو هستند و فعالانه در پیشبرد کارهای شورا تلاش می‌کنند. نگاهی به لیست اعضای شورا بیاندازید تا متوجه برخورد غیر واقعی خود بشوید. رابطه بسیاری از اعضا شورا با شخصیت‌های مشروطه خواه از جمله رابطه با شاهزاده رضا پهلوی بسیار صمیمانه و در راستای گسترش همکاری‌ها و همگرایی هاست. شما خودتان شاهد چنین رابطه‌ای بودید و هستید اما متاسفانه بدون کمترین احساس مسئولیتی تلاش می‌کنید با سوء استفاده از اظهار نظر یکی از اعضای گرانقدر شورا، شورا را به " طرد و نفی" بخشی از اپوزیسیون متهم کنید. شما در همین چند سطر به اظهار نظر شخصی آقای دکتر کمال جعفری یزدی که از افتخارات شورای ملی تصمیم هستند در رابطه با مصاحبه خانم فرح دیبا اشاره کردید تا ادعای خود را به کرسی بنشانید. آقای کمال جعفری یزدی که اکنون زندانی حکومت اسلامی ست حق دارد نظر انتقادی خود را نسبت به هر آنچه قابل نقد می‌داند، اعلام کند. شورای ملی تصمیم یک " جبهه گسترده " است و در چنین جبهه‌ای نمی‌توان از اظهار نظر اعضا به ویژه زمانی که نظرات شخصی خود را اعلام می‌کنند جلو گیری کرد. ایشان در انتقاد به سخنان خانم فرح دیبا نظرشان را که مخالفت با نظام موروثی و سلطنتی " ست اعلام کردند، کجای این کار ایراد دارد جناب معارفی که شما دستور توبیخ و " عزل منصب" ایشان را از شورا طلب می‌کنید. چه کسی به دنبال " حذف" است شما یا مبارز بزرگواری چون دکتر کمال جعفری یزدی که نوعی نظام سیاسی را نقد کرده است؟
اقای معارفی شما حتی خلاف موازین شورا به تبلیغ منفی علیه شورا پرداخته‌اید و به بخش‌های اتنیکی شورا در مقاله خود حمله کرده‌اید و علیه آن‌ها مصاحبه ترتیب داده‌اید آیا شورا می‌باید خواستار توبیخ و اخراج شما شود؟
شورای ملی تصمیم، شورایی ائتلافی است، از عزیزان اتنیکی تا ناسیونالیست‌ها، از چپ و راست و میانه، از طرفداران نظام جمهوری تا مشروطه سلطنتی در این شورا حضورداشته و خواهند داشت، این شورا قصد حذف کسی را نداشته و ندارد بهمین خاطر برچسب" پوپولیستی" مثل نقل و نبات بر سرش می‌ریزند. چنین کثرت گرایی‌ای برای براندازی جمهوری فاشیستی اسلامی از ویژگی‌های مثبت شورای ملی تصمیم است.
دموکرات بودن و تحمل عقیده دیگران شعار نیست؛ باید بتوانیم نظریات متفاوت دیگران را تا آنجا که در چهارچوب اصول شش گانه شوراست بپذیریم. اقای دکتر کمال جعفری یزدی در مورد نوع حکومتی که نمی‌پذیرد سخن گفته است، برخی از اعضای شورا همچون دکتر کمال یزدی می‌اندیشند و این حق‌شان است.


۲- نوشتید:.... در عمل آنچه در گفتمان اعضای شورا برجسته شده است تفاوتهای قومی است. در کانال اعضای شورای ملی تصمیم که بدون هیچگونه مدیریتی محل تلاقی نظرها است آنچه بیش از حد خودنمایی میکند گفتمانهای متعلق به ناسیونالیستهای قومی است. پس از جمهوری اسلامی بزرگترین خطری که موجودیت ایران را تهدید کرده و تهدید خواهد کرد پانترکها و پانکردها هستند.

محمود عاشورى، [۸/۲۸/۲۰۲۲ ۴: ۵۷ PM]
این جریانها از امروز در آذربایجان غربی همدیگر را به قتل میرسانند. همانطور که برخی پانکردها قول میدهند این احتمال وجود دارد که فردای سقوط جمهوری اسلامی به دلیل ضعف دولت مرکزی پانکردها که شاهد تغییر جمعیتی در آذربایجان غربی به سود خود هستند اقدام به کشتار ترکها بکنند و ارتش ترکیه و جمهوری آذربایجان به بهانه دفاع از مردم ترک زبان تمام یا بخش مهمی از آذربایجان را اشغال کنند. تجزیه ایران به دلیل مخاصمات مدیریت شده جریانهای فاشیست پانکرد و پانترک هرچند ضعیف به نظر برسد به دلیل اهمیتش باید در دورنمای برنامه ریزی همه تشکلهای سیاسی قرار داشته باشد. متاسفانه شورای ملی تصمیم در حال پوست اندازی و تبدیل شدن به "شورای قومی تصمیم" است. این شورا در حال مهیا کردن محیطی مناسب را برای رشد و میدانداری جریانها خطرناک ناسیونالیست قومی است. دادن پلاتفورم به گفتمان جریانهای پانترک در درون شورای ملی تصمیم از یک طرف برخلاف اهداف شورای ملی تصمیم است که منجر به شکاف درون سازمانی خواهد شد و از طرف دیگر بازی خطرناکی است که نتیجه آن میتواند به مخاطره انداختن جان و امنیت میلیونها انسان باشد. هیئت مدیره شورای ملی تصمیم هرچه زودتر باید اقدام به تصفیه جریانهای پانترک بکند. "

آقای معارفی گرامی

متن شما نیازی به توضیح و تفسیر ندارد. نظر شما در بارۀ گروه‌های اتنیکی بهترین پاسخ به این پرسش است که چه کس و کسانی به دنبال سیاست " حذف" و " تصفیه" بودند و هستند. نوشته شما بهترین پاسخ را برای این پرسش، که چه کسی به تفرقه افکنی و گسترش کینه توزی در اپوزیسیون دامن می‌زند، روشن می‌کند، اندیشه‌های غیر دموکراتیک یا " شورای ملی تصمیم"؟.
اعضای شورای ملی تصمیم با پذیرش اصل " حفظ تمامیت ارضی کشور" بر پایه یک سیستم دموکراتیک، مندرج در مرامنامه این شورا به شورا پیوستند و ما نسبت به صداقت و ایران دوستی آن‌ها شک نداریم. این عزیزان با چنین حمایتی ضامن ایجاد کشوری یکپارچه و متحد خواهند بود.

۳- نوشتید " شورای ملی تصمیم فاقد موتورخانه تولید اندیشه است. " و بعد از طرح حواشی باز به اصل دلیل نفی و زیر سوال بردن "شورا رسیدید. نوشتید: " با توجه به رفتار برخی از اعضای هیئت مدیره به نظر می‌آید اجتناب از شکل گیری موتورخانه تولید اندیشه بر اساس شش اصل بنیادین شورا امری عمدی است تا گرایشات قومگرا و طرفداران نظریه فدرالیزم بتوانند میدان عمل بیشتری برای خود باز کنند. بدون داشتن یک لنگرگاه نظری همه تلاشهای شورای ملی تصمیم محکوم به شکست است. این ضعف اساسی باید هرچه زودتر برطرف بشود. "

آقای معارفی عزیز:

شورا‌ی ملی تصمیم ده‌ها نظریه پرداز را در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کمیسیون‌های مختلف تخصصی و کاری خود دارد. شورای ملی تصمیم از مشاوره با کارآمد ترین کارشناسان و نظریه پردازان سیاسی در داخل و خارج کشور بهره گرفته و خواهد گرفت و شما در اینده این امر را با وضوح بیشتری خواهید دید. اگرغیر از این می‌بود شورای ملی تصمیم با عمر کوتاه‌اش در چنین جایگاه ارزشمندی در سپهر سیاسی میهنمان قرار نمی‌گرفت. ما البته تلاش خواهیم کرد دامنه همکاری شورا و بهرمندی بیشتر از کارشناسان و نظریه پردازان سیاسی را افزایش دهیم و توانایی‌های شورا را گسترش خواهیم داد.
کمیسیون سیاست گذاری و برنامه‌های استرتژیک که شما هم عضو آن هستید تا کنون بحث‌های نظری و گفتمانی عمده جنبش بر اندازی رژیم اسلامی را بررسی کرده است. این کمیسیون یکی از " موتور خانه‌های تولید اندیشه " است. ما بزودی نتایج این بحث‌ها و پژوهش‌ها را منتشر و معرفی خواهیم کرد.

آقای معارفی عزیز

اعلام کرده‌اید که " تا اتخاذ تصمیم نهایی برای ماندن یا خروج از شورای ملی تصمیم؛ منتظر پاسخ هیات مدیره باقی خواهم ماند ". آیا واقعا انتظار دارید ما هویت و ویژگی اصلی شورایی که محل حضورافکار و عقاید و باورها و رنگارنگی هاست، شورایی که آگاه ترین و جسورترین مبارزان داخل کشور بانیان و اعضای آن هستند را بنا برخواسته جنابعالی فراموش کنیم و برخی از عزیزان عضو شورا را به این دلیل که شما قادر به تحمل آنان نیستید حذف کنیم؟
ما به عهدی که با یاران مان در زندان‌ها و کف خیابان‌ها و میدان‌های وطنمان در رابطه با هویت و ویژگی‌های " شورای ملی تصمیم" بستیم، وفاداریم.
آرزو می‌کنیم شما نیز همراه ما بمانید.


با احترام
هیئت مدیره موقت "شورای ملی تصمیم"
۲۹ اگوست ۲۰۲۲
امروز در یکی از اتاقهای جبهه فراگیر ملی در حد توان خود به دفاع از شورای ملی تصمیم برخواستم. ولی پس از دریافت پاسخ هیئت مدیره به این نتیجه رسیده‌ام که هیئت مدیره این شورا توان یا بینش لازم برای رفع ضعفها و تناقضات داخلی را ندارد. لذا به این وسیله استعفای خود از این شورا را اعلام می‌کنم. برایتان سلامتی و بهروزی آرزو می‌کنم.
اکبر معارفی
۲۸ آگوست ۲۰۲۲Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy