Saturday, Sep 24, 2022

صفحه نخست » آقای شاهزاده! آخه توو این شرایط توو تلویزیون موقع صحبت از اجندا و بلک میل است؟!؛ ف. م. سخن

1D345BDE-91B3-46F2-91F5-8C2AAD064727.pngگفت و گوی تلویزیونی شاهزاده رضا پهلوی را با مخبر تلویزیون ایران اینترنشنال نگاه می کردم. منتظر بودم در این شرایط بحرانی و جنگی، حرف های کوبنده و تهییج کننده و امیدوار کننده از ایشان بشنوم. متاسفم که چیزهایی که شنیدم هیچ با وضعیت خیابان های ایران تطابقی نداشت.

قربان! آخر در این وضعیتی که می بینید ایران در آتش تغییر می سوزد، وقت سخن گفتن از اجندای تشکیل کمیته همبستگی ست؟!

شما ۴۰ سال نتوانستید ۵ تا تک نفر اپوزیسیون خارج از کشور را در یک جلسه دور هم بنشانید، حالا می خواهید کمیته همبستگی تشکیل دهید؟

شما تا کمیته را تشکیل دهید، آتش حرکت های اعتراضی مردم خاموش شده و همه برگشته اند سر کار و زندگی شان!

شما کار خودتان را بکنید و دعوت خودتان را بکنید چه کار دارید به کار دیگران.


آن ها نمی خواهند با شما همکاری کنند. این طور فکر کنید و تمام. کسی خواست با شما کمیته تشکیل دهد می دهد کسی هم نخواست، می رود کار خودش را می کند.

دیگر این که دست از سر پیوستن ارتش و بدتر از آن سپاه جنایتکار به مردم بکشید. کسی بخواهد به مردم بپیوندد اسلحه و چوب و چماق اش را زمین می گذارد می پیوندد کسی هم که نخواهد،،، گیر مردم می افتد و به طرق مختلف مجازات می شود.

حالا وقت آن است که ما به نگرانی این عناصر در آینده بپردازیم؟!

استدعای من این است که شما کار خودتان را بکنید. در چنین گفت و گوهایی از امید به فردا، از موفقیت، از پیروزی بچه ها سخن بگویید. به آن ها امید بدهید و از آن ها بخواهید تا موفقیت کامل از پای ننشینند.

با عرض معذرت گور پدر بلک میل شرکت های نفتی و دولت های غربی. آن ها اگر با این حرف ها قرار بود به راه بیایند تا حالا آمده بودند. الان وقت فکر کردن به کوچه و خیابان های ایران است و نه هیچ چیز دیگر. به امید تغییر روش و موفقیت شما.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy