Saturday, Oct 15, 2022

صفحه نخست » تیرانداز گوهر دشت کرج در زندگی خصوصی

final.jpg پس از آنکه چهره یا هویت تعدادی از ماموران حکومتی و عمدتا لباس شخصی از سوی معترضان در #اعتراض_سراسری آشکار شد، در چند روز اخیر ماموران لباس شخصی جین پوش، برای جلوگیری از شناسایی، هنگام بازداشت معترضان از کلاه بیسبال، نقاب سیاه یا انواع ماسک استفاده می‌کنند:

***


Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy