Saturday, Oct 22, 2022

صفحه نخست » بسیجی‌های شریف در مسجد شریف جمع شده‌اند و گویا در حال گریه هستند!

کانال وحید آنلاین نوشت:

بسیجی‌های شریف در مسجد شریف جمع شده‌اند و گویا در حال گریه هستند. خودتونم میدونید که دارید تموم میشید؛ آبان تازه شروع شده.

bcry.jpgویدیوهای دریافتی از لحظه عبور دانشجویان از موانعی که بسیجیان برای مسدود کردن سلف گذاشته بودند.

***

معترض در مقابل نیروهای بسیج شعار «مرگ بر دیکتاتور» دادند

بر اساس گزارش‌های شهروندی، روز یک‌شنبه یکم آبان، دانشجویان معترض دست‌کم در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و دانشگاه آزاد کرج، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجویان معترض که شماری از دختران حجاب بر سر نداشتند، در مقابل نیروهای بسیج شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «بی‌شرف بی‌شرف» دادند.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy