Sunday, Oct 23, 2022

صفحه نخست » شب ناآرام پدر و مادرهای تهرانی پس از برهنه کردن دخترانشان به دستور ولی امر مسلمین جهان

deev_banner.jpgعلی خامنه‌ای: نوجوانان را می‌شود با یک تنبیه متوجه کرد اشتباه می‌کنند

گزارش شده که مسئولان مدرسه دانش آموزان را تفتیش بدنی کرده و بعضی از آنها را کتک زده‌اند.

والدین دانش‌آموزان هنرستان صدر تهران در اعتراض به تفتیش بدنی و کتک زدن دانش‌آموزان از سوی مسئولان، مقابل این مدرسه تجمع کردند.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy