Thursday, Oct 27, 2022

صفحه نخست » سفارت جمهوری اسلامی در پاریس حلوای چهلم مهسا امینی را نپذیرفت!

شورای ملی ایران ویدیویی از نازیلا گلستان، فعال سیاسی و عضو این شورا منتشر کرد که به مناسبت چهلم مهسا امینی برای سفارت جمهوری اسلامی در پاریس حلوا می‌برند تا «به مردم ایران بپیوندند» اما آنها در را باز نکردند. ایرانیان در ادامه حلواها را میان شهروندان فرانسوی پخش کردند و از آنها خواستند تا رییس‌جمهوری فرانسه را وادار کنند جمهوری اسلامی را به عنوان آپارتاید به رسمیت بشناسد.

***


Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy