Tuesday, Nov 22, 2022

صفحه نخست » جمهوری اسلامی در جنگی نابرابر با دو ملت ایران و اوکراین، علی اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr_2.jpgهنوز چند ساعتی از اشرار خواندن ملت ایران از سوی خامنه‌ای و تاکیدش بر: این بساط جمع خواهد شد، نگذشته بود. که حرامیان سپاهی، به مهاباد و شهرهای اطراف، با توپ و تانک و هلیکوپتر نظامی، یورش بردند. اخبار واصله حاکی از بکار بردن مسلسل جنگی دوشکا، ساخت روسیه، بسوی تظاهرکنندگان بوده است. بدین ترتیب، اگر ملت اوکراین، با تسلیحات اعطائی خامنه‌ای به ارباب، مورد حمله ژنرالهای پوتین قرار گرفته، ملت ایران نیز در پی سفر اخیر مشاور امنیتی پوتین به تهران، با سلاحهای جنگی پوتین، مورد حمله ژنرالهای خامنه‌ای، قرار گرفته است.

رژیم قصد دارد، با سرکوب و کشتار مردم در استانهای آذربایجانغربی، کردستان، سیستان و بلوچستان، بسراغ سایر استانهای کشور برود. این تاکتیک از سوی مشاور روسی، در اختیار شمخانی مشاور امنیتی خامنه‌ای، گذاشته شده است. اکنون باید همه شهرهای کشور، با خیزش عمومی و سرتاسری و پشتیبانی از مبارزات هم میهنان خویش درین مناطق، موجب عدم تمرکز و گسیل نیروهای وحشی و افسار گسیخته خامنه‌ای، باین مناطق گردند.
تنها فرقی که حمله پوتین -خامنه‌ای، به اوکراین با حمله ایندو به ملت ایران دارد. این است. که دنیا به مردم اوکراین کمک می‌کند. اما در مقابل حمله این دو ظالم به ملت ایران، مردم ایران را تنها گذاشته و در عمل هیچ کاری جز صدور بیانیه بی خاصیت، انجام نمی‌دهد و شوربختانه، ملت ایران به غیر از اتکا به خود و اتحاد ملی-سرتاسری و دفاع از همدیگر، کسی را ندارد.
در نتیجه، تنها دستور روز در مقابل ترفندهای رژیم و ارباب روسی‌اش، می‌تواند این باشد. که اگر سپاه تا دندان مسلح به تسلیحات روسی، برای استراتژی نجات رژیم در مقابله با خیزش عمومی ملت ایران، تاکتیک سرکوب استانهای مرزی کشور را، در پیش گرفته، تا به نوبت، به سراغ استانهای شمالی و مرکزی و جنوبی برود. باید این استانها نیز، در راستای پراکنده کردن نیروهای سرکوب و ممانعت از تمرکز این نیرو‌ها، در مناطقی خاص، با خیزش در استان و شهر و روستاهای خویش، در حمایت از خیزش هم میهنان در نقاط دیگر کشور، این تاکتیک نیروهای سرکوب را شکست داده، زمینه پیروزی نهائی و نجات کشور ازین قوم اجنبی پرست حاکم را، فراهم سازند.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy